wyceń teraz

Podział symetryczny poziomy 33-33-33 z ruchomym słupkiem

Okna trzyskrzydłowe z podziałem symetrycznym poziomym 33-33-33 ze słupkiem ruchomym. Szerokości skrzydeł jednakowe. Ruchomy słupek to jeden z elementów konstrukcji okna, trwale połączony z jedną z ram skrzydła. Daje to możliwość podziału okna przy zamkniętych skrzydłach , jednak po ich otwarciu umożliwia swobodne korzystanie z nieprzedzielonej przestrzeni.