wyceń teraz

Rozwierne lewe, słupek ruchomy, rozwierno-uchylne prawe, uchylne z klamką u góry

Okno czteroskrzydłowe otwierane do wewnątrz. Lewe górne skrzydło ze słupkiem ruchomym rozwierne na lewą stronę. Prawe górne skrzydło rozwierno-uchylne otwierane na prawo z klamką po lewej stronie. Prawe i lewe dolne skrzydło uchylne z klamką u góry.