wyceń teraz

Rozwierne lewe, słupek ruchomy, rozwierno-uchylne prawe, uchylne z klamką z prawej strony

Okno trzyskrzydłowe otwierane do wewnątrz. Lewe górne skrzydło ze słupkiem ruchomym rozwierne na lewą stronę. Prawe górne skrzydło rozwierno-uchylne otwierane na prawo z klamką po lewej stronie. Dolne skrzydło uchylne z klamką z prawej strony.