wyceń teraz

Rozwierno-uchylne lewe, rozwierno-uchylne prawe, uchylne z klamką z lewej strony

Okno trzyskrzydłowe otwierane do wewnątrz. Górne lewe skrzydło rozwierno-uchylne otwierane na lewo z klamką po prawej stronie. Górne prawe skrzydło rozwierno-uchylne otwierane na prawo z klamką po lewej stronie. Dolne skrzydło uchylne z klamką z lewej strony.