wyceń teraz

Rozwierno-uchylne lewe, rozwierno-uchylne prawe

Okno balkonowe otwierane do wewnątrz. Lewe skrzydło rozwierno-uchylne otwierane na lewo z klamką po prawej stronie. Prawe skrzydło rozwierno-uchylne otwierane na prawo z klamką po lewej stronie.