wyceń teraz

Rozwierno-uchylne lewe, słupek ruchomy, rozwierne prawe, rozwierno-uchylne prawe

Okno trzyskrzydłowe otwierane do wewnątrz. Lewe skrzydło rozwierno-uchylne otwierane na lewo z klamką z prawej strony. Środkowe skrzydło ze słupkiem ruchomym rozwierne otwierane na prawą stronę. Prawe skrzydło rozwierno-uchylne otwierane na prawo z klamką z lewej strony.