wyceń teraz

Rozwierno-uchylne prawe, rozwierno-uchylne prawe, szklenie stałe w ramie

Okno trzyskrzydłowe otwierane do wewnątrz. Górne i środkowe skrzydło rozwierno-uchylne otwierane na prawo z klamką po lewej stronie. Dolne skrzydło szklenie w ramie stałe, nieotwierane.