wyceń teraz

Szklenie stałe, przesuwne lewe, przesuwne prawe, ruchomy słupek, szklenie stałe

Drzwi unoszono-przesuwne otwierane do wewnątrz. Lewe i prawe skrzydło szklenie w ramie stałe, nieotwierane. Środkowe lewe skrzydło przesuwne na lewą stronę. Środkowe prawe skrzydło ze słupkiem ruchomym przesuwne na prawą stronę.