wyceń teraz

Szklenie stałe w ramie, rozwierno-uchylne lewe, rozwierno-uchylne prawe

Okno trzyskrzydłowe otwierane do wewnątrz. Górne skrzydło szklenie w ramie stałe, nieotwierane. Dolne lewe skrzydło rozwierno-uchylne otwierane na lewo z klamką po prawej stronie. Dolne prawe skrzydło rozwierno-uchylne otwierane na prawo z klamką po lewej stronie.