wyceń teraz

Szklenie stałe w ramie, rozwierno-uchylne lewe, słupek ruchomy, rozwierne prawe

Okno trzyskrzydłowe otwierane do wewnątrz. Górne skrzydło szklenie w ramie stałe, nieotwierane. Dolne lewe skrzydło rozwierno-uchylne otwierane na lewo z klamką po prawej stronie. Prawe dolne skrzydło ze słupkiem ruchomym rozwierne otwierane na prawą stronę.