wyceń teraz

Szklenie stałe w ramie, rozwierno-uchylne lewe

Okno trzyskrzydłowe. Górne i środkowe skrzydło szklenie w ramie stałe, nieotwierane. Dolne skrzydło rozwierno-uchylne otwierane na lewo z klamką po prawej stronie.