wyceń teraz

Szklenie stałe w ramie

Okno trzyskrzydłowe. Górne, dolne prawe i lewe skrzydło szklenie w ramie stałe, nieotwierane.