wyceń teraz

Szklenie stałe w ramie

Okno czteroskrzydłowe. Lewe, prawe górne i dolne skrzydło szklenie w ramie stałe, nieotwierane.