wyceń teraz

Szklenie stałe w skrzydle, rozwierno-uchylne lewe, rozwierno-uchylne lewe

Okno trzyskrzydłowe. Górne skrzydło szklenie w skrzydle stałe, nieotwierane. Środkowe i dolne skrzydło rozwierno-uchylne otwierane na lewo z klamką po prawej stronie.