wyceń teraz

Szklenie stałe w skrzydle, rozwierno-uchylne lewe, rozwierno-uchylne prawe

Okno czteroskrzydłowe otwierane do wewnątrz. Lewe i prawe górne skrzydło szklenie w skrzydle stałe, nieotwierane. Lewe dolne skrzydło rozwierno-uchylne otwierane na lewo z klamką po prawej stronie. Prawe dolne skrzydło rozwierno-uchylne otwierane na prawo z klamką po lewej stronie.