wyceń teraz

Szklenie stałe w skrzydle, uchylne z klamką u góry, szklenie stałe w skrzydle

Okno trzyskrzydłowe otwierane do wewnątrz. Górne i dolne skrzydło szklenie w skrzydle stałe, nieotwierane. Środkowe skrzydło uchylne z klamką u góry.