wyceń teraz

Szklenie stałe w skrzydle

Okno jednoskrzydłowe w ramie i w skrzydle, nieotwierane.