wyceń teraz

Szklenie stałe w skrzydle

Okno trzyskrzydłowe. Górne, dolne prawe i lewe skrzydło szklenie w skrzydle stałe, nieotwierane.