wyceń teraz

Szklenie stałe w skrzydle

Okno trzyskrzydłowe otwierane do wewnątrz. Górne lewe, prawe i dolne skrzydło szklenie w skrzydle stałe, nieotwierane.