wyceń teraz

Szklenie stałe w skrzydle

Okno czteroskrzydłowe. Lewe, prawe górne i dolne skrzydło szklenie w skrzydle stałe, nieotwierane.