wyceń teraz

Uchylne z klamką u góry, rozwierno-uchylne lewe, rozwierno-uchylne prawe

Okno trzyskrzydłowe otwierane do wewnątrz. Górne skrzydło uchylne z klamką u góry. Dolne lewe skrzydło rozwierno-uchylne otwierane na lewo z klamką po prawej stronie. Dolne prawe skrzydło rozwierno-uchylne otwierane na prawo z klamką po lewej stronie.