wyceń teraz

Uchylne z klamką u góry, rozwierno-uchylne lewe, słupek ruchomy, rozwierne prawe

Okno trzyskrzydłowe otwierane do wewnątrz. Górne skrzydło uchylne z klamką u góry. Dolne lewe skrzydło rozwierno-uchylne otwierane na lewo z klamką po prawej stronie. Prawe dolne skrzydło ze słupkiem ruchomym rozwierne otwierane na prawą stronę.