wyceń teraz

Uchylne z klamką u góry, uchylne z klamką u góry, szklenie stałe w skrzydle

Okno trzyskrzydłowe otwierane do wewnątrz. Górne i środkowe skrzydło uchylne z klamką u góry. Dolne skrzydło szklenie w skrzydle stałe, nieotwierane.