wyceń teraz

Podział niesymetryczny pionowy 30-70 z ruchomym słupkiem

Okna trzyskrzydłowe z podziałem niesymetrycznym pionowym 30-70 ze słupkiem ruchomym. Górne skrzydło 1/3 całkowitej wysokości. Dolne skrzydło 2/3 wysokości. Ruchomy słupek to jeden z elementów konstrukcji okna, trwale połączony z jedną z ram skrzydła. Daje to możliwość podziału okna przy zamkniętych skrzydłach, jednak po ich otwarciu umożliwia swobodne korzystanie z nieprzedzielonej przestrzeni.