wyceń teraz

Szklenie stałe w skrzydle, rozwierne lewe, słupek ruchomy, rozwierno-uchylne prawe

Okno trzyskrzydłowe otwierane do wewnątrz. Górne skrzydło szklenie w skrzydle stałe, nieotwierane. Dolne lewe skrzydło ze słupkiem ruchomym rozwierne otwierane na lewą stronę. Prawe dolne skrzydło rozwierno-uchylne otwierane na prawo z klamką po lewej stronie.